Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Stormtid
01 :   Querini
02 :   Brudeferd
03 :   Alkymist
04 :   Johanne
05 :   Mannen i Ausa
06 :   Stormtid
07 :   Floa
08 :   Balladen om Jonas Falch
09 :   Ei anna ti


Tilbake

Mannen i Ausa

På yttersia av Senja bodde to feskar- brør.
De hadde en hjelpar i båten.
Han va blind, men han kunne hør.
En dag de trekte garnan sine uttaførr Gryllefjord
hørte han , den blinde mann, nåkka tungt som dumpa ombord.

Det va et lik de hadde fått med sydvest og støvla på.
Brødrene sa det va en kobbe,det måtte den blinde forstå.
Så rodde de inn med båten sin tel ei hule som hette Ausa.
Der la de han, den døde mann, attom stein og store knausa.
Hu hei, se en anna vei.
Tungsjyen maule og male : Mannen i Ausa betale!

Der skar de bita av menneskekjøtt og hekta på kver en krok
og rodde ut på havet igjen kor det va både liv og kok.
Nu hadde de agn som gjorde gagn fra morra te seint på kveld
Fesken beit ,nappa og sleit og snart så hang den på hjell.
Hu hei, se en anna vei.
Tungsjyen maule og male : Mannen i Ausa betale!

Mellomspill
På kveldan satt de på kroa og spanderte i vilden sky,
men om sin fangstmetode sa de ikkje et einaste kny.
Bygdefolket spurte og grov og ga kje den blinde fred.
Han viska matt: "Dra i morra natt te Ausa, så får dokker se!"

Neste natt , i månelys, lå alle i bygda på lur
og så ka brødrene bedreiv mella gråstein og ur.
Så storma de frem med øks og ljå lot brødrene i båten gå.
Bandt dem fast, dro dem med hast opp i lia og tente på.
Hu hei, se en anna vei.
Tungsjyen maule og male : Mannen i Ausa betale!

Bleikli hete stedet nu, der vil ikkje gresset gro.
Fesken brødrene hadde hengt vart sur og svart som jord.
På yttersia uta Senja søng både vind og vér
om brødre to som te Helvete dro— på grunn av en blind passasjér .
Hu hei, se en anna vei.
Tungsjyen maule og male : Mannen i Ausa betale!

Ola Bremnes