Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES

Fly Med

Digital utgivelse 

Fly Med

Spell Musikk AS
Utgitt i 2018

1. Fly Med
2. Utrøst
3. Lundefuggel 
4. Isak I stormen
5. Berga
6. Spis
7. Sjøvær
8. Hjemlengsel
9. Snart