Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES

Trur på januar

11 nye sanger om filleryer, vendepunkt og eternitt. 

Trur på januar

Spell musikk as
Utgitt i 2020

1.Trur på Januar
2. Kontrabassen
3. Tre og tru
4. Richard With
5. Rya
6. Han Trygve
7. Ønske
8. Eternitt
9. Septembersommerdag
10. Tung seilas
11. Dele en drøm